Інтелект України

Проект «Інтелект України» реалізується у початковій та середній школі на базі державних програм з різних навчальних дисциплін.

Розробники проекту пропонують власний навчально-методичний комплекс (підручники – зошити з друкованою основою – посібники для вчителя), забезпечують комп’ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами). 

Мета проекту – впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей та учнівської молоді.

Суть проекту полягає не у насиченні дитини поглибленими знаннями, а у придбанні необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидкої реакції, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів – сприйняття, пам’яті, мислення, уяви та уваги; розвитку якостей особистості школяра – цілеспрямованості, працьовитості, організованості, акуратності, наполегливості, волі тощо. 

У рамках проекту учні початкової школи навчаються за спеціально розробленим навчальним планом та навчальними програмами, які дозволяють:

– розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики, успішної участі в олімпіадах з математики;

– сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу;

– вільно спілкуватися іноземними мовами;

– сформувати початкові уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для найкращого засвоєння хімії, біології, фізики, успішної участі в олімпіадах з цих навчальних предметів (навчальні предмети «Я і Україна», «Еврика»); 

– сформувати компетентність «Умій навчатися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини (предмет «Вчимося разом»). Програма розроблялася в такий спосіб, щоб врахувати вікові особливості учнів, і не тільки зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання.